Nowe stawki wynagrodzeń w 2024 roku.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce to kwota, która odgrywa kluczową rolę w życiu milionów pracujących polaków. Każdego roku oczekiwane są zmiany w tej stawce, które wpływają na budżety rodzin jak i ekonomiczną kondycję kraju. W połowie września Rząd Polski przyjął nowe rozporządzenie odnośnie minimalnego wynagrodzenia  oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024...