Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR?

Dodano: 2021/08/04

Autor: Krzysztof Grajkowski

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR? 

Corporate Social Responsibility,  to nic innego jak odpowiedzialność biznesu za to jaki ma wpływ na społeczeństwo i jego funkcjonowanie. 

Wedle tej koncepcji, przedsiębiorstwo w trakcie budowania biznesowej strategii, w której kluczowy jest wymiar ekonomiczny, uwzględnia się również:
 • interesy społeczne – poprzez m.in zaangażowanie w lokalne akcje, zbiórki pieniędzy na rzecz instytucji, lub osób potrzebujących wsparcia finansowego, partnerstwo w lokalnych uczelniach, wspieranie regionalnych inicjatyw, krwiodawstwo, zajęcia edukacyjne
 • ochronę środowiska – zarządzanie zużyciem zasobów naturalnych, papieru, paliwa, itp, budowanie świadomości proekologicznej
 • relacje z różnymi grupami interesariuszy – dbanie o bezpieczeństwo i rozwój pracowników, przeciwdziałanie dyskryminacji, etyczne standardy współpracy z kontrahentami

CSR tłumaczony może być na wiele różnych sposobów, jednak jego istotę oddaje poniższe opracowanie (aut: Martyna Musiał, Łukasz Kubacki):

Należy rozróżnić CSR od PR i kluczowe jest tutaj słowo “strategia”. 

 1. W przypadku PR działania firmy mogą być jednorazowe i niesystematyczne,
 2. Natomiast w przypadku CSR ma miejsce ‘wizja’ przedsiębiorstwa – stały plan działania, który uwzględnia wspomniane wyżej interesy społeczne.

Paretti a społeczna odpowiedzialność biznesu – od 2020 roku na stałe w naszą strategię mamy wpisane elementy CSR!

 1. Odpowiedzialność wobec pracowników:

  • ten element jest szczególnie istotny w naszym działaniu, gdyż jako agencja pracy musimy szczególnie dbać o przestrzeganie praw człowieka, oraz stosowanie pozytywnych praktyk z zakresu pracy – nie dopuszczać do dyskryminacji, dbać o bezpieczeństwo BHP,
  • inwestujemy w rozwój pracowników, poprzez liczne szkolenia, warsztaty, wyjazdy integracyjne
  • dbamy o zdrowie pracowników – wspólnie angażujemy się w akcje prozdrowotne, np poprzez udział we wspólnym bieganiu w ramach Wings For Life, czy szkoleniach ze specjalistami z zakresu zdrowego stylu życia
 1. Odpowiedzialność wobec klienta

Wobec naszych klientów zawsze zachowujemy najwyższe standardy (współpraca oparta na wzajemnym poszanowaniu, lojalności, zgodna z przepisami prawa i zawartymi umowami)

 1. Odpowiedzialność wobec środowiska

Od kilku miesięcy wdrażamy innowacyjne rozwiązanie – aplikację na telefon, dzięki czemu znacznie ograniczamy wykorzystanie materiałów biurowych, oraz wyjazdów, przez co przyczyniamy się do ochrony zasobów

 1. Odpowiedzialność wobec ludności lokalnej

 • Paretti angażuje się w wiele wydarzeń i akcji mających na celu niesienie pomocy czy realny wpływ na lokalne społeczeństwo:
  zorganizowaliśmy zrzutkę pieniężną na rzecz rozbudowy Domu Matki i Dziecka w Opolu.
 • aktualnie opiekujemy się fiansowo jednym ze zwierząt zamieszkujących opolskie ZOO.
 • wspieraliśmy akcję “Szlachetnej Paczki”
 • jesteśmy również pomysłodawcą konkursu “Firma przyjazna studentom” mającym na celu nakierowanie studentów oraz absolwentów na opolskie firmy w celu uświadomienia, że w poszukiwaniu dobrej pracy nie należy opuszczać województwa opolskiego.

Spotkaliśmy się w literaturze z określeniami, że Społeczna Odpowiedzialnośc Biznesu to przede wszystkim dodatkowe koszty, które mogą wpłynąć na lepszy wizerunek przedsiębiorstwa.

 

W naszej opinii działania związane z  CSR niosą wyłącznie pozytywne skutki i zdecydowanie służą rozwojowi przedsiębiorstwa,  poprzez:

 • lojalność i zadowolenie naszych klientów
 • długofalowe utrzymanie najlepszych pracowników – zmotywowanych i dobrze przeszkolonych,
 • dobre relacje z lokalną społecznością
 • pozytywny wizerunek, który przekłada się na pozyskanie nowych kontrahentów

Proponowane artykuły

Konferencja Stabilny HR

2022/07/06

Konkurs dla firm „Firma solidarna ze studentami” – Gala 2022 r.

2022/06/15

Mama wraca do pracy 2022- praca po urlopie macierzyńskim

2022/05/27