people doing office works

PAYROLL

PAYROLL

W ramach usługi PAYROLL przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Klienta. Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, która polecana jest przede wszystkim tym firmom, które chcą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności lub tym, które planują redukcję kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Doświadczony i wykwalifikowany zespół Paretti wykonuje powierzone mu zadania profesjonalnie, zawsze na czas i w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa pracy. Usługa outsourcing pracowniczy PAYROLL gwarantuje elastyczność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dostęp do aktualnych przepisów prawa pracy i innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a nasza oferta jest zawsze dostosowana do jego specyficznych potrzeb i zaleceń.

Usługa
PAYROLL
obejmuje:

 • sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta
 • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopowej i badań lekarskich
 • przeprowadzanie szkoleń BHP
 • sporządzanie listy wynagrodzeń
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i tacierzyńskich
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach PIT 11 lub rocznych rozliczeń podatku PIT40
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • przygotowywanie danych do podstawowych sprawozdań GUS (Z-03, SP)
 • przejęcie odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US i PIP
 • sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

Zalety
współpracy
z PARETTi:

 • obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników
 • eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego
 • prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych
 • profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych
 • zwolnienie z konieczności śledzenia zmian prawnych z zakresu kadr i płac
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowym obszarze działalności firmy, nie na administracji
 • przejęcie przez Paretti sp. z o.o. sp.k. wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowo-płacowej oraz naliczaniem i nadzorem nad wynagrodzeniami
 • zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON
 • podniesienie jakości usług obsługi dzięki wykwalifikowanym specjalistom obsługującym Państwa firmę

Skontaktuj się z nami