PAYROLL

W ramach usługi PAYROLL przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Klienta. Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, która polecana jest przede wszystkim tym firmom, które chcą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności lub tym, które planują redukcję kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Doświadczony i wykwalifikowany zespół Paretti wykonuje powierzone mu zadania profesjonalnie, zawsze na czas i w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa pracy. Usługa outsourcing pracowniczy PAYROLL gwarantuje elastyczność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dostęp do aktualnych przepisów prawa pracy i innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a nasza oferta jest zawsze dostosowana do jego specyficznych potrzeb i zaleceń.

Usługa PAYROLL obejmuje:

 • sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

 • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników

 • prowadzenie ewidencji urlopowej i badań lekarskich

 • przeprowadzanie szkoleń BHP

 • sporządzanie listy wynagrodzeń

 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i tacierzyńskich

 • sporządzanie deklaracji ZUS

 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A

 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach PIT 11 lub rocznych rozliczeń podatku PIT40

 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

 • przygotowywanie danych do podstawowych sprawozdań GUS (Z-03, SP)

 • przejęcie odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US i PIP

 • sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

Zalety współpracy z PARETTi:

 • obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników

 • eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego

 • prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych

 • profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami

 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych

 • zwolnienie z konieczności śledzenia zmian prawnych z zakresu kadr i płac

 • możliwość skoncentrowania się na kluczowym obszarze działalności firmy, nie na administracji

 • przejęcie przez Paretti sp. z o.o. sp.k. wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowo-płacowej oraz naliczaniem i nadzorem nad wynagrodzeniami

 • zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych

 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON

 • podniesienie jakości usług obsługi dzięki wykwalifikowanym specjalistom obsługującym Państwa firmę