Dlaczego warto pracować w Polsce​​

 

Nazywam się Viktoria i jestem koordynatorem pracowników w Paretti. Mieszkam w Polsce od kilku lat, tu skończyłam studia i choć już pracuję, to nadal się uczę. Wyjechałam z Ukrainy od razu po szkole średniej, pełna obaw, ale z nadzieją na godne życie w Polsce.

Polska jest w TOP-5 krajów świata, do których najczęściej emigrują osoby z Ukrainy w celu stałego pobytu. Ciekawe dlaczego?

Wybór dość oczywisty. Z jednej strony – bardzo podobna kultura, klimat, język, bliska lokalizacja, a z drugiej – Polska jest krajem europejskim, w którym gospodarka i poziom życia codziennie rośnie. Dodatkowo, zasady legalizacji pobytu dla pracownika z Ukrainy są stosunkowo proste, co ułatwia znalezienie pracy, szczególnie kiedy tak jak ja, nadal jest się studentem.

Ale to nie wszystko! Polska – to wyjątkowy kraj o bogatej kulturze i historii, który nigdy nie przestaje mnie dziwić, np. na ulicach rzadko można zobaczyć bezdomne zwierzęta, podczas gdy na Ukrainie jest to smutna codzienność, co mnie, jako miłośnika zwierząt szczególnie boli.

 

 

Ważnym aspektem jest wysokość wynagrodzeń, różna w różnych częściach Polski, jednak średnio wyższa niż na Ukrainie, mimo tego, iż zarobki na Ukrainie w ostatnich latach wzrosły, to większość osób w Polsce nadal może zarobić więcej.

Średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 830 € netto (dane GUS za 2020 rok), to jest otrzy razy więcej, niż średnie wynagrodzenie w Ukrainie. Dla młodych ludzi Polska to wymarzony kraj, który umożliwi godny start w dorosłość, pozwoli osiągnąć zamierzone cele i spełnić marzenia. Dla osób, które mieszkają w Polsce łatwiej niż na Ukrainie można prowadzić własną działalność i znaleźć dobrą pracę, a przez to znacznie szybciej kupić mieszkanie czy samochód.

Podoba mi się to, że prawie wszyscy Polacy znają nie tylko język polski, ale także język angielski, niemiecku lub holenderski, niestety na Ukrainie znajomość języka obcego to rzadkość. Polacy, być może dzięki temu więcej podróżują; ponieważ sama posiadam paszport biometryczny, również mogę zwiedzać Europę (maksymalnie 90 dni na pół roku), oczywiście w czasach nie „Covidowych”.

 

 

Choć teraz trudno jest podróżować, to można miło spędzać czas lokalnie. Od 2014 roku mieszkam w Opolu, jest to piękne miasto z uroczym Rynkiem, pięknymi terenami zwanymi „Opolską Wenecją”. Jest tu też sporo ciekawych miejsc, knajpek, restauracji w których można spotkać się z przyjaciółmi. Czuję się tu bezpiecznie i spokojnie.

O Polsce można opowiadać bardzo długo, ale najlepiej przyjechać i samemu sprawdzić – a nasza firma ci w tym pomoże.

Tęsknię za Rodzicami i przyjaciółmi na Ukrainie, ale również za …. słodyczami, na szczęście mogę być w kontakcie z Rodziną dzięki nowym technologiom, a cukierki „Romaszki” mogę kupić w sklepie z artykułami z Ukrainy, tuż obok naszego biura na ul.
Kołłątaja w Opolu.

 

 


 

Почему стоит работать в Польше?

Меня зовут Виктория, я координатор Агенства по трудоустройству Paretti. Приехала в Польшу несколько лет назад, что бы поступать в университет. И хоть уже имею диплом бакалавра и работу, но продолжаю учиться. Я выехала из Украины сразу после 11 класса, мне было всего 17лет и не скажу, что не было страшно, но надежда на достойную жизнь в Польше придавала сил и мотивации.

Польша входит в ТОП-5 стран мира, куда чаще всего эмигрируют люди из Украины для постоянного проживания. Интересно, почему?

Выбор вполне очевиден. С одной стороны – очень похожая культура, климат, язык, близкое расположение, а с другой – Польша – европейская страна, где экономика и уровень жизни населения ежедневно растут. Кроме того, легализация побыта для человека из Украины относительно проста, что
облегчает поиск работы, особенно когда вы, как и я, все еще студент. Но это еще не все!
Польша – это уникальная страна с богатой культурой и историей,
которая никогда не перестает меня удивлять!

 

 

Например, на улицах редко можно увидеть бездомных животных, тогда как в Украине это печальная реальность, что для меня особенно больно.

Важным аспектом так же является размер заработной платы, несмотря на то, что заработная плата в Украине в последние годы увеличилась, большинство людей в Польше все еще могут заработать больше. Средняя зарплата в Польше составляет 830 евро (данные GUS за 2020 год), это примерно в три раза больше, чем средняя зарплата в Украине.

Для молодых людей Польша – это страна мечты, которая позволит достойно стартовать во взрослую жизнь, предоставит возможность достичь намеченных целей и воплотить все свои мечты в реальность. Тем, кто живет в Польше, намного проще открыть и вести свой собственный бизнес, найти хорошую работу, а потому и гораздо быстрее купить квартиру или машину.

 

 

Мне нравится, что почти все поляки знают не только польский, но и английский, немецкий или голландский языки, к сожалению, в Украине

знание иностранного языка большая редкость. Поляки, возможно, только благодаря этому больше путешествуют; поскольку у меня есть биометрический паспорт, я также могу ездить по Европе (максимум 90 дней в течении 180 дней), но конечно же, не в „Ковидные времена”.

И пусть сейчас с путешествиями заграницу не очень выходит, но чего стоит только город Ополе! Это безумно красивый город с очаровательным рынком и улочками! А какое множество интересных мест, закусочных, ресторанов, где можно встретиться со знакомыми! В этом городе я чувствую себя в безопасности и спокойствии.

О Польше можно рассказывать очень долго, но лучше всего приехать и проверить все самому – и наша команда с радостью тебе в этом поможет!

Конечно я скучаю по родителям и друзьям с Украины, но и по…. По сладостям тоже! К счастью, я могу быть на связи с семьей благодаря новым технологиям, а конфеты „Ромашки” – могу купить в магазине товаров из Украины, рядом с нашим офисом на ул. Kołłątaja в Ополе.

 

 

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi