Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Ile trwa proces legalizacji w Polsce? Jaki jest koszt wyrobienia pozwoleń?

 

Legalizacja cudzoziemców w Polsce jest bardzo obszernym tematem. Tysiące obcokrajowców chce zamieszkać w Polsce i tutaj pracować. O ile obywatele UE nie mają tego problemu, ponieważ mogą swobodnie przemieszczać i podejmować pracę w każdym z krajów należących do Unii Europejskiej, to nasi sąsiedzi ze Wschodu muszą mieć legalny pobyt i zezwolenie na pracę i to nimi zajmiemy się w tym artykule.

Czas jaki jest potrzebny na wyrobienie dokumentów w Polsce jest zależny od tego jaki dokument trzeba wyrobić, aby cudzoziemiec przebywał i mógł pracować w Polsce legalnie.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Najczęstszą i najprostszą formą jest wyrobienie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie jest składane przez przyszłego pracodawcę, który deklaruje zatrudnienie cudzoziemca. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy, można je złożyć dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Maksymalny okres na jaki może zostać wystawione takie oświadczenie to 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wydanie takiego oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy zajmuje zazwyczaj 7 dni, ale tylko w momencie kiedy nie trzeba przeprowadzać postępowania wyjaśniającego. Jest to również najtańszy sposób legalizacji, koszt jaki musi ponieść pracodawca to 30 zł. Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca ma obowiązek wysłać informację do urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Zatrudnienie cudzoziemca musi być na takich samych warunkach, jakie widnieją w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Złożenie oświadczenia odbywa się w formie elektronicznej.

Zezwolenie na pracę typu A

Po oświadczeniu kolejną formą legalizacji jest zezwolenie na pracę typu A. Zezwolenie to również jest wyrabiane przez pracodawcę, ale wniosek jest składany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a nie do powiatowego jak w przypadku oświadczenia. Procedura otrzymania zezwolenia na pracę typu A jest o wiele bardziej skomplikowana od oświadczenia, trwa o wiele dłużej, ale zaletą jest okres na jaki urząd wydaje zezwolenie do 3 lat. Wniosek na to zezwolenie jest obszerniejszy niż na oświadczenie, pracodawca musi podać dużo więcej danych, ale i dostarczyć więcej dokumentów. Tutaj nie wystarczy opłata, paszport cudzoziemca i oświadczenie o niekaralności. Potrzebna jest również informacja starosty, dokumenty kwalifikacyjne, dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy, pełnomocnictwa i wiele innych. Czas wydania zezwolenia na pracę typu A, powinien wynosić około 1 miesiąca, jednak w praktyce trwa to dłużej, ponieważ często trzeba uzupełniać wniosek o braki formalne. Czas faktyczny wydania takiego zezwolenia to ok. 3 miesięcy, czasem może się zdarzyć, że dłużej. Koszt wyrobienia takiego zezwolenia to 100 zł i leży po stronie pracodawcy. Po wyrobieniu zezwolenia na pracę typu A należy zatrudnić cudzoziemca na identycznych warunkach, które zostały wpisane w decyzję otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Najszybszą formą złożenia wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jest złożenie elektroniczne, można to zrobić również za pomocą poczty. Wcześniej była praktykowana wizyta w urzędzie, jednak w momencie wybuchu pandemii urzędy zawiesiły tą formę składania wniosków.

Karta Pobytu

Trzecią formą legalizacji jest karta pobytu. Najczęściej jest to zezwolenie jednolite na pobyt i pracę załatwiane podczas jednego postępowania administracyjnego. Ten dokument jest również wydawany przez Wojewódzki Urząd Pracy, jednak o jego wydanie musi wnioskować osobiście cudzoziemiec, a nie jak w poprzednich dwóch przypadkach sam pracodawca. Jest to najbardziej pracochłonna i czasochłonna procedura wyrobienia dokumentu legalizującego. Wymaga dużej ilości dokumentów nie tylko od samego cudzoziemca, ale również jego pracodawcy. Aby uzyskać dokument cudzoziemiec musi być zameldowany na terytorium Polski, musi posiadać stabilne i regularne źródło dochodu, musi mieć ubezpieczenie zdrowotne itp. Złożenie dokumentów nie może się odbywać przez pełnomocnika, ponieważ cudzoziemiec musi oddać odciski linii papilarnych. Karta pobytu również jest wydawana na okres do 3 lat. W decyzji od wojewody w wydaniu takiego zezwolenia również uwzględnione są warunki na jakich ma być zatrudniony cudzoziemiec. Karta jest wydawana na konkretnego pracodawcę, jeśli cudzoziemiec będzie chciał podjąć pracę u innego pracodawcy będzie musiał wyrobić nową kartę pobytu. Koszt, jaki musi ponieść cudzoziemiec wyrabiając sobie jednolite zezwolenie to 440 zł plus 50 zł za wydanie karty pobytu. Czas wyrobienia karty pobytu jest bardzo różny, od złożenia wniosku do otrzymania decyzji może minąć kilka miesięcy, a w niektórych województwach nawet kilkanaście miesięcy. Urzędy nie wyrabiają się z ilością napływających wniosków, które prawie zawsze mają jakieś braki formalne, co powoduje kolejne przesunięcie wydania decyzji. Dlatego składając wniosek na takie zezwolenie trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ procedura wydania będzie się prawdopodobnie ciągła miesiącami.

 

Jeżeli reprezentujesz pracodawcę, który chce zatrudnić cudzoziemca, ale nie wie jak to zrobić, albo potrzebujesz doradztwa specjalistów w kwestii legalnego zatrudnienia i pobytu na terenie RP zapraszamy na stronę www naszego partnera, który oferuje usługi legalizacyjne: https://shiftme.hr/legalizacja-sklep/

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi