Konferencja „Wynagrodzenia i Benefity 2024”

W dniach 30-31 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja “Wynagrodzenia i Benefity 2024”, która zgromadziła ekspertów, pracodawców oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. W programie znalazły się ważne zagadnienia dotyczące wynagrodzeń, równości płac, a także przyszłościowych benefitów. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych tematów poruszonych na konferencji.

Dyrektywa UE o jawności i równości wynagrodzeń

Jednym z kluczowych tematów była Dyrektywa (UE) 2023/970 o jawności wynagrodzeń. Jej celem jest wspieranie równości płac kobiet i mężczyzn poprzez przejrzystość wynagrodzeń. Nowe przepisy nakładają obowiązek informowania osób starających się o zatrudnienie o widełkach wynagrodzeń na danym stanowisku. Istnieją również zobowiązania dotyczące publikacji różnic w wynagrodzeniach między płciami. Pracodawcy muszą przygotować się na te zmiany, aby unikać konfliktów i zapewnić transparentność.

Luka płacowa – przykłady z rynku

Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, była kolejnym istotnym zagadnieniem. Przedsiębiorcy muszą działać w celu zmniejszenia tej nierówności. Przykłady dobrych praktyk oraz narzędzia do obliczania luki płacowej były omawiane na konferencji. Warto zwrócić uwagę na transparentność wynagrodzeń i regularne monitorowanie różnic płacowych.

Jak zbudować rzetelny system wynagrodzeń?

Jak przeprowadzić zmianę systemu wynagrodzeń w organizacji?

Skuteczny system wynagrodzeń wymaga przemyślanego podejścia. Kluczowe elementy to:

  1. Określenie celów i wartości firmy
  2. Zidentyfikowanie kluczowych stanowisk i ról
  3. Określenie kryteriów oceny pracowników
  4. Wybór odpowiednich metod wynagradzania
  5. Ustalenie budżetu na wynagrodzenia
  6. Wdrożenie systemu

Wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń to wyzwanie dla każdej firmy. Najważniejsze kroki to:

  1. Przygotowanie regulaminów wynagradzania – zgodność z przepisami prawa pracy.
  2. Przedstawienie systemu i szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników.
  3. Wdrożenie systemu – monitorowanie efektywności i dostosowywanie go do zmieniających się warunków.

Inteligentna automatyzacja i analityka w HR

Inteligentna automatyzacja i analityka w dziale HR stały się nieodłącznymi elementami nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Wraz z postępem technologicznym i dostępnością coraz bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych, firmy zaczęły dostrzegać ogromny potencjał, jaki niesie za sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizy danych w obszarze HR.

Automatyzacja procesów HR pozwala na skuteczne zautomatyzowanie rutynowych zadań administracyjnych, takich jak przetwarzanie dokumentów, planowanie szkoleń czy zarządzanie dokumentacją pracowniczą. Dzięki temu pracownicy działu HR mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, takich jak rozwój talentów czy budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej. Na przykład PARETTi korzysta z rozwiązania ShiftME – narzędzia Asystent HR.

Warto podkreślić, że inteligentna automatyzacja i analityka danych w HR to nie tylko przyszłość, ale także teraźniejszość. Firmy, które zdecydują się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, będą miały przewagę konkurencyjną na rynku pracy, poprawią efektywność swoich procesów oraz zwiększą zaangażowanie i satysfakcję swoich pracowników.

Nowe pokolenia na rynku pracy

Nowe pokolenia na rynku pracy, takie jak pokolenie Z, Y i X, wniosły ze sobą nowe oczekiwania, wartości i sposoby pracy, co stawia przed firmami nowe wyzwania i możliwości. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowania pozytywnej relacji pracodawca-pracownik.

Rozumienie różnic między pokoleniami na rynku pracy pozwala firmom dostosować swoje strategie rekrutacyjne, motywacyjne i rozwojowe, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników oraz osiągnięcia sukcesu organizacyjnego. Przeczytaj więcej o różnicach pokoleniowych w naszym artykule.

Reskilling i upskilling

Reskilling i upskilling stały się kluczowymi strategiami dla firm w obliczu szybko zmieniającego się środowiska biznesowego oraz postępującej automatyzacji i digitalizacji. Oba te podejścia mają na celu dostosowanie umiejętności pracowników do nowych wymagań rynku pracy i technologicznych innowacji.

Zarówno reskilling, jak i upskilling stanowią inwestycję w kapitał ludzki firmy, pozwalając pracownikom na dostosowanie się do zmian oraz rozwój swoich umiejętności i kompetencji. Dzięki tym inicjatywom, organizacje mogą lepiej sprostać nowym wyzwaniom biznesowym, zwiększyć efektywność i innowacyjność swoich zespołów oraz zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników, którzy widzą perspektywy rozwoju w swojej firmie.

Wyzwania pracy zdalnej

Wyzwania związane z pracą zdalną stały się nieodłącznym elementem nowej rzeczywistości biznesowej, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian spowodowanych pandemią COVID-19. Pomimo licznych korzyści, takich jak większa elastyczność i oszczędność czasu, praca zdalna wiąże się również z szeregiem wyzwań dla pracowników i pracodawców. Wyzwania związane z pracą zdalną wymagają odpowiednich strategii zarządzania oraz elastycznych podejść ze strony zarówno pracowników, jak i pracodawców. Konieczne jest budowanie zaufania, klarownej komunikacji oraz wspieranie pracowników w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z nowej sytuacji pracy.

Benefity przyszłości

Omówienie najnowszych trendów w świadczeniach pozapłacowych oraz identyfikacja tych, które warto wdrożyć w 2024 roku, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Benefity przyszłości ewoluują wraz z zmieniającymi się potrzebami pracowników oraz dynamicznymi trendami na rynku pracy. W dobie coraz większej konkurencji o najlepszych pracowników, firmy muszą dostosować swoje oferty benefitów do oczekiwań i preferencji współczesnych pracowników.

Warto zauważyć, że benefity przyszłości będą się prawdopodobnie stale zmieniać i ewoluować wraz z nowymi trendami i potrzebami pracowników oraz dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Firmy, które będą potrafiły elastycznie reagować na te zmiany i dostosowywać swoje oferty benefitów do oczekiwań pracowników, będą miały przewagę konkurencyjną i zatrzymają najbardziej wartościowych pracowników.

Podsumowując, konferencja „Wynagrodzenia i Benefity 2024” przyniosła szeroki przegląd najnowszych trendów i wyzwań w obszarze zarządzania wynagrodzeniami i beneficjami pracowniczymi, podkreślając konieczność adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnych technologii.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi