Dział HR w firmie – jego rola, znaczenie, zadania i wyzwania

W tym roku 20 czerwca obchodziliśmy Dzień Pracownika HR.
Dla PARETTi to szczególnie ważne święto ponieważ działamy w tej branży od wielu lat i każdego dnia współpracujemy z pracownikami działów personalnych wielu dużych firm.
W każdej firmie, niezależnie od jej wielkości i branży, istnieje jeden wspólny element niezbędny do jej sukcesu – zasoby ludzkie.

Dobrze znając specyfikę pracy w tym obszarze chcemy przybliżyć Wam czym tak właściwie często słyszane “HRy” się zajmują.

Czym jest dział HR – Human Resources?

Zwany również działem personalnym lub często działem kadr, jest obszarem w organizacji zajmującym się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Głównym celem działu HR jest zapewnienie skutecznego zarządzania personelem i wspieranie pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych.

Co należy do zadań działu HR w firmie?

Dział personalny wykonuje wiele różnorodnych zadań, które obejmują zarówno aspekty administracyjne, jak i strategiczne dla przedsiębiorstwa.

Rekrutacja i selekcja

Jednym z kluczowych zadań działu personalnego jest pozyskiwanie nowych pracowników do organizacji. Obejmuje to planowanie procesu rekrutacji, tworzenie ogłoszeń o pracę, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, aż po wybór najlepszych dla firmy kandydatów.

Onboarding

Czyli adaptacja nowych pracowników. Jest to niezwykle ważny aspekt, któremu poświęciliśmy osobny artykuł: Onboarding- proces nr 1 w firmie , zapraszamy do lektury. W skrócie: po zatrudnieniu nowych pracowników dział HR, ma za zadanie zapewnić skuteczne wprowadzenie ich do organizacji. Zapoznanie nowych osób z misją, wartościami oraz politykami firmy, dostarczenie niezbędnych szkoleń i umożliwienie integracji z zespołem.

Tworzenie i utrzymanie polityki personalnej

To kolejne ważne wyzwanie na liście zadań działu HR. Kadry muszą bowiem opracować i wdrożyć politykę personalną, która reguluje zasady pracy w organizacji. Odnosi się ona do zestawu zasad, procedur i praktyk stosowanych przez organizację w zakresie zarządzania personelem. Jest to strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które ma na celu zapewnienie odpowiedniego kierowania pracownikami i efektywnego wykorzystania ich potencjału. Polityka personalna obejmuje szeroki zakres obszarów, takich jak rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia i rozwój, ocena pracownicza, wynagrodzenia, awanse, równowaga między pracą a życiem prywatnym, a także relacje między pracownikami i kulturę organizacyjną.

Zarządzanie wynagrodzeniami i benefitami

Dział personalny jest odpowiedzialny za ustalanie polityki wynagrodzeń w organizacji, w tym tworzenie struktur wynagrodzeń, opracowywanie planów premiowych i świadczeń dodatkowych. Dba także o prowadzenie bieżącej administracji związanej z wypłatami pracowników.

Rozwój i szkolenia

Pracownicy Działy HR identyfikują także potrzeby szkoleniowe pracowników i organizują programy rozwojowe, które umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Może to obejmować zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mentoring, programy rozwoju kariery itp.

Szkolenie współorganizowane przez PARETTi.

Zarządzanie wydajnością

Dział personalny opracowuje systemy oceny wydajności pracowników i wspiera kadrę zarządzającą w przeprowadzaniu rozmów oceniających. Pomaga w ustanowieniu celów i monitoruje postępy w ich osiąganiu. Zapewnia także feedback i wsparcie w rozwoju pracowników.

Zarządzanie relacjami pracowniczymi

Na liście zadań Działu HR nie mogło zabraknąć tego ważnego elementu – pełni on rolę mediatora i rozwiązuje problemy między pracownikami, a także pomiędzy pracownikami, a kierownictwem. Może prowadzić negocjacje zbiorowe, rozpatrywać skargi i konflikty oraz promować dobre relacje w miejscu pracy.

Bez wątpienia rola pracowników działów personalnych w każdej firmie jest ogromna i w bardzo dużym stopniu wpływa na skuteczność jej funkcjonowania. Każde z powyższych zadań bez wątpienia można by było szeroko opisać w osobnych artykułach.


W dzisiejszych czasach Działy HR napotykają wiele wyzwań, które wynikają z dynamicznego i zmieniającego się środowiska biznesowego oraz nowych trendów na rynku pracy. Do głównych należy chociażby znalezienie i zatrzymanie na dłużej wartościowych dla przedsiębiorstwa pracowników – jest to dzisiaj o wiele trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Wpływ pandemii COVID-19 przyspieszył także rozwój pracy zdalnej, HR musi stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem zdalnymi pracownikami. Kolejnym istotnym czynnikiem jest także zmieniająca się technologia i automatyzacja. HR musi dostosować się do szybkiego tempa zmian technologicznych, aby w pełni wykorzystać korzyści związane z automatyzacją procesów HR.

W obliczu wielu wyzwań i zadań pozostaje nam życzyć sobie i wszystkim pracownikom Działów HR sukcesów w realizacji wszelkich procesów, za które każdego dnia odpowiadamy, nadążania za niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, a także czerpania satysfakcji z tego, co robimy.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi