RODO poradnik

 

RODO – doprecyzowanie przepisów. Co wolno Pracodawcy, a czego Pracodawca nie może robić, aby nie narazić się na kłopoty?

Kilka dni temu na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukazał się poradnik „ Ochrona Danych
Osobowych w miejscu pracy Poradnik dla Pracodawcy”, jest to kompendium wiedzy dla każdego
pracodawcy, co najważniejsze cytując autorów:
„ Poradnik w swoim założeniu ma służyć pomocą pracodawcom w ich codziennej pracy. Dlatego
zrezygnowano w nim z prezentowania rozbudowanych analiz prawnych, koncentrując się na
praktycznych wskazówkach”
Poniżej skrót najważniejszych informacji zawartych w poradniku:

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Jakich danych Pracodawca może oczekiwać od kandydata:

 • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia);
 • Dane kontaktowe (adres zamieszkania)
 • Dane o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych szkołach
  oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, zajmowanych
  stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych)

Jakich danych Pracodawca nie może zbierać od kandydata:

Takich, które nie mają związku z celem (rekrutacją), np.:

 • Stan cywilny kandydata
 • Wyznanie
 • Poglądy religijne
 • Orientacja seksualna
 • Niekaralność –chyba że wymóg podania takiej informacji wynika wprost z przepisów prawa (dotyczy np. takich zawodów jak: nauczyciel, straż graniczna, detektywi, pracownicy zatrudnieni w podmiotach sektora finansowego

Na przetwarzanie jakich danych Pracodawca potrzebuje osobne zgody?

 • Jeśli kandydat z własnej woli przekazał w dokumentach rekrutacyjnych szczególne kategorie danych, np. o stanie zdrowia, a pracodawca nie jest uprawniony do ich przetwarzania
 • Jeśli pracodawca chce wykorzystać dane kandydata do celów przyszłych rekrutacji

Czego nie może robić Pracodawca?

 • Zbieranie przez potencjalnego pracodawcę referencji od poprzedniego pracodawcy bez zgody kandydata jest zabronione!
 • Absolutnie zabronione jest tworzenie tzw „Czarnych List” kandydatów!
 • Pozyskiwanie danych o kandydacie z portali społecznościowych co do zasady jest niedopuszczalne

ZATRUDNIENIE KANDYDATÓW

Jakich danych Pracodawca może oczekiwać od kandydata:
 • innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • jego numeru PESEL,
 • innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
 • Na listach obecności nie należy umieszczać powodu absencji pracownika, np. „zwolnienie lekarskie”, „urlop na żądanie”, te dane powinny się znaleźć wyłącznie w ewidencji czasu pracy
 • Pracodawca ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej dane pracowników, takie jak Imię Nazwisko, Stanowisko,
 • Numer telefonu i email, ale uwaga! Pracodawca bez odrębnej zgody pracownika, nie może ujawniać jego wizerunku!
 • Pracodawca ma prawo monitorować pocztę elektroniczną służbową, swoich pracowników (przy spełnieniu określonych warunków)
 • Pracodawca ma prawo monitorowania działalności pracowników przy użyciu urządzeń lokalizujących GPS (przy spełnieniu określonych warunków)

 

Cały poradnik, znajduje się pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/545

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi