Kodeks pracy 2023. Jakie zmiany już są wprowadzone i co nas czeka w najbliższym czasie?

Początek roku nie przyniósł znaczących zmian w kodeksie pracy mimo wielu zapowiedzi z poprzedniego roku. Należy zauważyć, iż zmieniła się tylko najniższa krajowa. Umowa o pracę wzrosła do 3490 zł, a stawka godzinowa na umowie zlecenie wynosi obecnie 22,80 zł. Jest to jednak stawka, która będzie obowiązywać tylko do końca czerwca. Szalejąca inflacja z poprzedniego roku zmusiła ustawodawcę do podjęcia decyzji o zmianie stawek wynagrodzeń w ciągu roku aż dwa razy. W związku z czym kolejna podwyżka płacy minimalnej będzie miała miejsce w lipcu tego roku.

Kolejne zmiany będą wchodziły w życie w trakcie roku. Najważniejszy przepis, który już wszedł w życie to możliwość badania pracownika pod względem trzeźwości, poniżej najważniejsze kwestie w tym temacie. 

Badanie trzeźwości pracowników

Badanie trzeźwości pracowników przez pracodawcę było do tej pory bardzo ograniczone. Pracodawca podejrzewając, że pracownik podjął pracę pod wpływem alkoholu nie mógł przeprowadzić badania trzeźwości. Upoważniony do tego był tylko odpowiedni organ, tak więc jeśli istniały przypuszczenia pracy w stanie nietrzeźwym pracodawca musiał wezwać policję, by ta przeprowadziła badanie pracownika. Teraz ma się to zmienić, jeśli tylko pracodawca będzie miał podejrzenia, że pracownik może być pod wpływem alkoholu może sam przeprowadzić takie badanie. Są jednak pewne ograniczenia, pracodawca będzie mógł tylko przeprowadzić badanie trzeźwości w wydychanym powietrzu. W badaniu będzie mógł wykorzystać urządzenie, które będzie miało dokument potwierdzający kalibrację lub wzorcowanie. W wyniku kontroli, jeśli pracodawca stwierdzi, że pracownik znajduje się po spożyciu alkoholu lub jest już nietrzeźwy nie zostanie dopuszczony do wykonywania pracy. Informacje po przeprowadzonej kontroli pracodawca ma prawo przechowywać do roku, od momentu zajścia, wyjątek stanowi postępowanie sądowe toczące się dla takiego pracownika. Podobnie sytuacja będzie wyglądała dla osób, które zażyły jakieś środki podobnie działające do alkoholu. Mowa tutaj przede wszystkim o narkotykach. Pracodawca będzie mógł pobrać próbkę śliny pracownika i umieścić ją w specjalnym urządzeniu, do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu. 

Praca zdalna

Praca zdalna stała się popularna w momencie pojawienia się Sars-Cov-2, kiedy to firmy zostały zmuszone do wysyłania swoich pracowników do wykonywania pracy z domu. Od kwietnia tego roku nastąpi nowelizacja kodeksu pracy dotycząca uregulowań pracy zdalnej. Praca zdalna może być wykonywana całościowo lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (zazwyczaj jest to adres zamieszkania). Wcześniej jednak pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Pracownik o możliwości pracy zdalnej powinien być poinformowany podczas podpisywania umowy, bądź w trakcie jej trwania przez pracodawcę.  Pracodawca może sam wysłać pracownika na pracę zdalną, jeśli wystąpi zagrożenie epidemiczne, czy stan nadzwyczajny. Pracownik chcąc korzystać okazjonalnie z pracy zdalnej, będzie musiał złożyć wniosek w formie elektronicznej bądź papierowej, który to będzie musiał zostać zaakceptowany przez pracodawcę. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej to maksymalnie 24 dni w ciągu roku. Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej oraz pokryć koszty związane z wykonywaniem takiej pracy. Za wykonywaną pracę zdalną pracownikowi będzie należał się ekwiwalent pieniężny.

Zmiany, które będą prawdopodobnie wprowadzone jeszcze w 2023 roku to:

  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
  • wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego,
  • 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, 
  • zwolnienia z powodu siły wyższej.

Teraz tylko miesiące dzielą nas od wejścia w życie wielu istotnych zmian w przepisach dotyczących Work Life Balance oraz dyrektywy rodzicielskiej.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi