Nowelizacja specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

W dniu 28 stycznia w Dzienniku ustaw została wprowadzona  nowelizacja specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wprowadza ona kilka zmian, z którymi warto się zapoznać.

  • Krótszy termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL- W ciągu 30 dni od wjazdu na terytorium Polski, obywatel Ukrainy ma obowiązek złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Jeśli Obywatel Ukrainy, który nie złoży wniosku do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej może to zrobić jeszcze w ciągu 30 dni.
  • Wycofano możliwość składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy po upływie okresu 9 miesięcy od wjazdu do Polski. Wojewoda pozostawi bez rozpoznania wnioski złożone od dnia 24 listopada 2022 roku do czasu wprowadzenia nowej ustawy nowelizującej.
  • Przedłużono okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy  w Polsce do 24 sierpnia 2023 roku. 
  • Od 1 kwietnia 2023 roku obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Likwidacja przepisów covidowych przedłużających ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców przebywających w Polsce. Przepisy wejdą w życie z dniem 24 sierpnia 2023 roku.
  • Usankcjonowanie dokumentu elektronicznego diia.pl, który uprawnia obywateli Ukrainy do przekraczania granicy bez wizy.

Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie skuteczności pomocy humanitarnej udzielanej Ukrainie przez Polskę oraz poprawa warunków życia osób poszkodowanych w wyniku wojny na terytorium Ukrainy.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi