Problem rotacji pracowników w firmach

Rynek pracy w ostatnich latach przeżywa ogromne turbulencje.Wiele firm zmaga się z nagłymi spadkami i wzrostami zamówień czy rotacją pracowników. Taka dynamika powoduje, że firmy często muszą podejmować wiele trudnych oraz szybkich decyzji i narażone są na ogromne koszty.
Warto bliżej przyjrzeć się zagadnieniu częstych rotacji pracowników. Istnieje kilka rodzajów tego zjawiska. Najczęściej jednak mamy do czynienia z rotacją dobrowolną i wymuszoną.

  • Rotacja dobrowolna, to taka, gdzie pracownik sam podejmuje decyzję o odejściu z firmy.
  • Rotacja wymuszona, ma miejsce, wtedy, gdy to pracodawca zwalnia pracownika.

Skupmy się na tej pierwszej. Powodów odejścia pracownika z firmy może być naprawdę wiele: brak zadowolenia z pracy, konflikty z szefem lub współpracownikami, problemy zdrowotne, brak szans
na awans lub rozwój kariery czy zmiana sytuacji życiowej.
Zwalnia się pracowników może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dla firmy, w tym utraty doświadczonej siły roboczej, konieczności szukania i szkolenia nowych pracowników, a także ryzyka utraty wiedzy i umiejętności pracownika.

Jakie koszty generuje rotacja pracowników?

Często na pierwszy rzut oka możemy nie zdawać sobie sprawy, z tego, jak duże koszty firma ponosi
w związku z odejściem pracownika. Pracodawca musi wówczas ponieść straty w związku ze znalezieniem nowego kandydata. Tu przede wszystkim uwzględniamy:

  • czas poświęcony przez dział HR na cały proces rekrutacji – selekcja napływających CV, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy innych potrzebnych testów, kompetencyjnych, pisanie i wystawianie ogłoszeń, co warto zaznaczyć na płatnych portalach,
  • koszty związane z wdrożeniem nowej osoby do firmy – cały proces onboardingu,
  • odejście pracownika wiążę się też bez wątpienia z odpływem z firmy wiedzy, którą dana osoba posiada, może chwilo obciążać pozostałą kadrę zbyt dużą ilością obowiązków i pociągnąć za sobą odejście kolejnych pracowników, a także przyczynić się do spadku nastrojów i zaangażowania
    w zespole.

W związku z powyższym, wiele dużych firm – szczególnie tych produkcyjnych, korzysta obecnie
ze wsparcia agencji pracy w zakresie poszukiwania ale także zatrudnienia pracowników.

Jakie są korzyści z korzystania z agencji pracy w kotekście rotacji pracowników?


Korzystanie z agencji pracy może przynieść wiele korzyści w kontekście rotacji pracowników.
–> Po pierwsze, agencje pracy oferują zwykle szeroką gamę pracowników o różnych kwalifikacjach
i doświadczeniu, co umożliwia firmie łatwe uzupełnienie braków kadrowych w krótkim czasie. Dzięki temu firma może łatwo reagować na zmieniające się potrzeby rynku, a co ważne może też realizować projekty krótkoterminowe bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników na stałe.
–> Po drugie, agencja pracy odpowiada za wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników: zawieranie umów, badania lekarskie, robienie wynagrodzeń, odzież roboczą itd. Dzięki temu firma może zaoszczędzić czas i pieniądze na administracji związanej z tymi działaniami. Warto też podkreślić,
że często firmy decydują się przejęcie pracownika bezpośrednio do siebie, kiedy ten już zaadaptuję się
w firmie.
–> Po trzecie, agencje pracy zwykle przeprowadzają proces rekrutacji i selekcji kandydatów na wskazane przez pracodawcę stanowiska, co oznacza, że pracownicy przekazywani firmie są już wcześniej zweryfikowani i wyselekcjonowani pod kątem swoich kwalifikacji i doświadczenia. To z kolei zapewnia firmie dostęp do wykwalifikowanej kadry i zwiększa szanse na to, że firma pozyska dobrego pracownika na długie lata.

Problem rotacji pracowników na rynku pracy

Podsumowując, warto jednak podkreślić, że każda firma powinna robić wszystko, żeby zminimalizować rotację pracowników. Poza satysfakcjonującym wynagrodzeniem warto więc zadbać o przyjazną kulturę organizacyjną, dawać pracownikom możliwości rozwoju i awansu i dbać o dobre relacje w zespole, które pozwolą czuć się każdemu bezpiecznie i komfortowo w miejscu pracy.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi