Nowy Ład 2022 – Jak to będzie wyglądało w praktyce od strony pracownika?

Od 1 stycznia 2022 czekają nas zmiany przepisów- w życie wchodzi „Nowy Ład”, który ma na celu wsparcie obywateli oraz firm

 

Na początku trzeba zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie minimalne wzrasta i tak osoby zatrudnione na umowę o pracę będą zarabiały 3.010,00 zł brutto, a zleceniobiorcy 19,70 zł brutto.

Z wejściem Nowego Ładu wzrośnie kwota wolna od podatku, która do tej pory wynosiła 8.000,00 zł po zmianach będzie to 30.000,00 zł, w związku z tym osoby najmniej zarabiające, które nie przekroczą tego progu nie zapłacą podatku. Podatek będzie dopiero naliczany po osiągnięciu 30.000,00 zł.

Zmianie ulegną również progi podatkowe, po 1 stycznia granica I progu podatkowego będzie się mieścić w przedziale do 120 tys. zł – podatek dochodowy wyniesie 17%, dopiero ponad tą kwotę pracownik wejdzie w II próg dochodowy i zapłaci 32%.

Po 1 stycznia nie będzie już można odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Do tej pory można było pomniejszyć podatek o część składki zdrowotnej. Teraz pracownik zapłaci składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy oraz zaliczkę na podatek. Zwolnieni z opłaty podatku będą osoby zarabiające poniżej kwoty 3.200,00 zł.

Ulga dla tzw. „klasy średniej”

Przewidziana została ulga dla tzw. „klasy średniej”, w której będzie możliwe odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego, będą mogły skorzystać z niej osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Ulga dla klasy średniej będzie stosowana automatycznie dla pracowników, których przychód miesięczny będzie mieścił się w przedziale 5.701,00 zł – 11.141,00 zł. Osoby zarabiające poniżej tej kwoty lub powyżej nie będą mogły skorzystać z tej ulgi. Ulga ta może być stosowana miesięcznie lub dopiero w rozliczeniu rocznym. Może się okazać, że ulga była stosowana w rozliczeniu miesięcznym, a na rozliczeniu rocznym pracownik nie zmieścił się w przedziale, który uprawnia do ulgi. W takim przypadku trzeba będzie oddać do Urzędu Skarbowego niedopłacony podatek.

Ulga dla emerytów

Nowy ład uwzględnia również ulgi dla pracujących emerytów, którzy nie zdecydowali się na pobieranie świadczenia, mimo, że nabyli już do niego pełne prawo. Zwolnione z podatku będą przychody do kwoty 85.528,00 zł. Z ulgi będą mogli skorzystać mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia i kobiety, które ukończyły 60 rok życia.

Ulga dla dużych rodzin

Kolejną ulgą jaką wprowadzi Nowy Ład będzie ulga dla dużych rodzin. Z podatku zwolnione będą przychody podatników do wysokości 85.528,00 zł, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci. Ulga będzie przysługiwać na dzieci niepełnoletnie, pełnoletnie pod warunkiem, że nie ukończyły 25 roku życia, ale studiują i nie są nigdzie zatrudnione. Przysługiwać będzie również na dzieci pełnoletnie, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, czy rentę socjalną.

Ulga na powrót

Jedną z ostatnich ulg, z których mogą skorzystać pracownicy to ulga na powrót. Ulga ta zwalnia z opodatkowania przychodu do 85.528,00 zł osoby fizycznej, które zmienią miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a co za tym idzie zmienią rezydencję podatkową. Prawo do tej ulgi będzie przysługiwać przez 4 lata podatkowe następujące po sobie. Ulga będzie miała zastosowanie dla osób zmieniających miejsce zamieszkania po 31 grudnia 2021. Z takiej ulgi będą mogli skorzystać nie tylko obywatele RP, ale również obywatele Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz osoby posiadające Kartę Polaka.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi