„Nowy Ład” – zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Jakie zmiany w prawie pracy czekają nas jeszcze w 2022 roku?

Aktualnie najwięcej uwagi poświęca się zmianom wysokości wynagrodzeń, które nastąpiły dzięki wprowadzeniu programu „Nowy Ład”, ale warto dowiedzieć się co jeszcze…

 

Urlop macierzyński i rodzicielski- zmiany

Urlop macierzyński to uprawnienie rodzicielskie, które przyznawane jest matce nowo narodzonego dziecka. Warunkiem przyznania jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Aktualne urlop macierzyński trwa 20, a rodzicielski 32 tygodnie i może go wykorzystać w całości jedno z rodziców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 dotycząca równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Zgodnie z dyrektywą unijną work-life balance , urlop rodzicielski w wymiarze 2 miesięcy powinien przysługiwać w niezbywalnej części ojcu dziecka, w przeciwnym razie ta część urlopu przepada i co najważniejsze nie można jej przenieść na matkę. Ojciec dziecka powinien wykorzystać należny mu urlop rodzicielski do 8 roku życia dziecka . Polska musi dostosować przepisy do dyrektywy unijnej work-life balance do sierpnia 2022.

 

Opieka na dziecko – urlop opiekuńczy

Aktualne rodzicom przysługują 2 dni (lub 16h) tzw. opieki nad dzieckiem. Unijna dyrektywa zakłada wydłużenie tego czasu do 5 dni. Ponadto więcej osób będzie mogło z tego skorzystać- poza matką i ojcem, mogą skorzystać ich małżonkowie/partnerzy (jeżeli prawo państwa członkowskiego dopuszcza związki partnerskie), czyli osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym.

 

Wymiar urlopu- zniesienie kryterium stażu

Najprawdopodobniej pracownicy w 2022 roku, dzięki ustawie „Nowy Ład”, będą mieć identyczny wymiar urlopu wypoczynkowego bez uzależnienia od stażu pracy. Aktualnie pracownikom ze stażem mniejszym niż 10 lat pracy przysługuje 20 dni urlopu/rok, natomiast wszyscy pracownicy z większym stażem pracy mają prawo do 26 dniowego wypoczynku w ciągu roku. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową urlop wynosi 24 dni rocznie (2 dni za każde przepracowane 30 dni na rzecz Pracodawcy Użytkownika). Planowana reforma, która ma wejść w życie w tym roku ma znieść konieczność osiągnięcia 10 letniego stażu pracy do osiągnięcia 26 dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

 

Nowy Ład – zmiany w wynagrodzeniach

Większość pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę dzięki wprowadzeniu nowych przepisów zyskała:

 

nowy ład, nowy ład zmiany od 2022

W przypadku umów zleceń, ze względu na brak możliwości naliczenia ulgi podatkowej, stawka obliczona w oparciu o nowe przepisy obniża wynagrodzenia zleceniobiorców.

Jak donoszą media Rzecznik Rządu zapowiada, że Rząd rozważa korekty „Polskiego Ładu” dla pracujących na umowach zlecenie. Póki, co nie udało nam się znaleźć żadnego potwierdzenia tych informacji. Czy rzeczywiście przepisy zostaną skorygowane na korzyść zleceniobiorców?

 

O tym, że takie zmiany wejdą w życie informowaliśmy już jakiś czas temu w artykule „Nowy Ład 2022 – Jak to będzie wyglądało w praktyce od strony pracownika?

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi