Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – zmiany w 2022

Po długim oczekiwaniu w życie weszły nowe przepisy, które regulują zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.

 

Jakie zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2022?
Od 29.01.2022 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

Co nowego nas czeka:

 • Oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców teraz na 24 miesiące;
 • Zmiana terminów informowania PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca;
 • Nowa procedura zmiany pracodawcy przy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę;
 • Nowe warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • Zwolnienia z tzw. “Informacji starosty”.

 

Oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców na okres 24 miesięcy

Jak długo cudzoziemiec może pracować na oświadczeniu?
Zmiana dotyczy tylko obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii. Dla obywateli pozostałych Państw nie obowiązuje procedura skrócona w związku z tym pracodawcy niestety nie mogą ubiegać o wydania oświadczenia.

Co się zmieniło?

 • Okres oświadczenia został wydłużony z 6 do 24 miesięcy;
 • Zlikwidowano tzw. “korytarze”, czyli przerwy w zatrudnieniu, które były spowodowane ograniczeniem pracy 180 dni w ciągu roku;
 • Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może wyrobić wizę maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Co zostało bez zmian?

 • Opłata urzędowa w dalszym ciągu wynosi 30 zł;
 • Cudzoziemiec nie może pracować dłużej niż pozwala okres jego legalnego pobytu w Polsce.

 

Zmiana terminów informowania PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca?

Jak legalnie załatwić zatrudnie cudzoziemców?

Co się zmieniło?

 • Informowanie o podjęciu pracy – termin został wydłużony do 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Co zostało bez zmian?

 • Informacja o niepodjęciu zatrudnienia – w dalszym ciągu mamy 7 dni na zgłoszenie tej informacji do PUP.

 

Nowe warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Do czego uprawnia karta pobytu czasowego?
Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę -tzw. “Karta pobytu” – to dokument po otrzymaniu którego cudzoziemiec (bez względu na obywatelstwo) może legalnie przebywać na terytorium RP oraz pracować na warunkach wskazanych w decyzji o które wnioskował cudzoziemiec.

Co się zmieniło?

 • Cudzoziemiec został zwolniony z obowiązku potwierdzenia miejsca zamieszkania;
 • Brak obowiązku dostarczenia informacji starosty do wniosku nawet w przypadku zawodów, które nie były wskazane jako zawody deficytowe;
 • Termin rozpatrzenia sprawy został skrócony z 3 do 2 miesięcy. Termin liczymy od momentu uzupełnienia braków formalnych przez cudzoziemca;
 • Pracownik musi zarabiać nie mniej niż minimalna krajowa w każdym przypadku.

Co zostało bez zmian?

 • Opłata skarbowa w wysokości 440 zł;
 • Obowiązek oddania odcisków palców oraz przedstawienia oryginału paszportu;
 • W decyzji zostaje wskazany pracodawca oraz warunki wykonywania pracy.

 

Nowa procedura zmiany pracodawcy przy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę

Co się zmieniło?

 • Według nowych przepisów cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o zmianę decyzji zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bez zmiany karty pobytu;
 • Zmiany mogą nastąpić w warunkach pracy oraz w nazwie pracodawcy, ale okres ważności zezwolenia pozostaje bez zmian;
 • Opłata skarbowa wynosi 200 zł.

 

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi