Seminarium dla agencji zatrudnienia- 09.11.2018 Hotel Festival

seminarium

 

Mieliśmy przyjemność jako Agencja Zatrudnienia wziąć udział w seminarium organizowanym  przez Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 9 listopada 2019 r. w Hotelu Festival w Opolu.

Jako prelegenci w spotkaniu uczestniczyły takie instytucje jak: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Państwowa Inspekcja Pracy, Opolska Wojewódzka Komenda OHP, Straż Graniczna.

  • zatrudnienia cudzoziemców
  • zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową
  • usług Ochotniczych Hufców Pracy oraz Publicznych Służb Zatrudnienia
  • zasady działania agencji zatrudnienia w świetle ustawy o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • informacji o działalności agencji za poprzedni rok
  • kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy

Seminarium dla większości uczestników było podsumowaniem ostatnich miesięcy, a dla niektórych całkowicie nowymi informacjami, do sprawdzenia i wykorzystania.

A oto kilka ciekawostek

Czy wiesz że jest coś takiego jak EURES? Wiele osób słyszało, ale co to jest i o co w tym chodzi, jak działa i jak wykorzystać wie niewielka część ludności.

EURES stworzył Europejskie Służby Zatrudnienia. Jest to Europejski Portal Mobilności Zawodowej. Można z niego skorzystać zarówno jako pracodawca, jak i jako osoba poszukująca pracy, przy pomocy strony internetowej www.eures.europa.eu. EURES pomaga nam w pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników z krajów Unii Europejskiej i EOG, przede wszystkim wspiera swobodny przepływ pracowników i mobilność pracy. Aby Nasza oferta widniała w EURES należy ją zgłosić do jednostki, która świadczy takie usługi. W Polsce takimi jednostkami są: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy ( wojewódzkie komendy, centra edukacji i pracy), podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oferty tam umieszczone są publikowane na portalach społecznościowych i nie tylko:

Facebook.com

Linkedin.com

twitter.com

 youtube.com

 

i oczywiście strona główna: oferty.praca.gov.pl

Największym wydarzeniem organizowanym przez EURES są Europejskie Dni Pracy online (www.europeanjobdays.eu). Dzięki temu wydarzeniu na platformie można zaprezentować się pracodawcą z zagranicy ze swojego komputera bez wychodzenia z domu, za pomocą  spotkania, czatu.. Istnieje również możliwość skorzystania ze spotkań z doradcami Eures. Najważniejsza informacja- EURES jest bezpłatny.

OHP czyli Ochotnicze Hufce Pracy również oferują szereg możliwości wykorzystywania ich istnienia do pomocy na znalezienie pracy oraz na znalezienie pracownika. OHP są otwarte na każdego kandydata do pracy. Można się tam zarejestrować będąc osobą jeszcze niepełnoletnią albo nawet osobą pracującą, ale chcącą zmienić pracę, osobą powracającym na rynek pracy itp. OHP organizują szkolenie dla osób zarejestrowanych, podnoszące kwalifikacje, różne kursy doszkalające. Do OHP również możemy zgłosić oferty pracy, które są później publikowane na takich stronach internetowych jak: mbp.ohp.pl, opolska.ohp.pl, praca.gov.pl, Trybuna Opolska, facebook.com, twitter.com.

Wojewódzki Urząd Pracy z Opola przypomniał nam o sprawozdaniach z działalności agencji zatrudnienia oraz o tym, jak to wyglądało za rok 2017. Najważniejszą kwestią było przedstawienie wg jakich regulacji prawnych działają agencje zatrudnienia. W całej Polsce funkcjonuje 8089 Agencji Zatrudnienia. W samym Województwie Opolskich funkcjonuje 314 takich firm. Do pracy za granicę z województwa Opolskiego wyjechało 50192 osoby. Są to dość duże liczby, ale dzięki nim można zrozumieć sytuację firm z Naszego województwa i ich ogromnym zapotrzebowaniu na pracowników.

Państwowa Inspekcja pracy o kontrolach przestrzegania przez agencję zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Ciekawostką też jest to, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje również dane osobowe. Jeżeli zauważy w firmie jakąś nieprawidłowość to zgłasza tą informację do GIODO ( Generalna Inspekcja Ochrony Danych Osobowych). Agencje muszą pamiętać o tym, aby w swoich ogłoszeniach z ofertami pracy umieszczać numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, a w przypadku ogłoszeń o pracę tymczasową również umieszczać tam taką informację.

Straż Graniczna przedstawiała informacje o kontrolach legalności zatrudnienia. Niepokojącym faktem jest to, że wiele kontroli straży granicznej wychodzi niestety z wieloma nieprawidłowościami. Artykułami, które są najczęściej naruszane to:

  • 120 ust. 1- powierzenie nielegalnej pracy
  • 120 ust. 6- niezgłoszenie do PUP
  • 120 ust. 10- brak informacji o rozpoczęciu lub nierozpoczęciu

Nieprawidłowości wynikają przede wszystkim z podejmowania pracy przez cudzoziemców pomimo utraconego prawa na pobyt lub podejmowania pracy przed wskazanym terminem w oświadczeniu. Od stycznia istnieje obowiązek zgłaszania faktu podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca i tutaj również są duże braki. Znaczącym naruszeniem jest brak rejestracji oświadczenia lub zezwolenia i sporządzenie umowy z niższymi warunkami niż zawarte w zarejestrowanym oświadczeniu.

Powiatowy Urząd Pracy przedstawił nam zasady rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydawaniu zezwoleń na pracę  sezonową. Oświadczenia i praca sezonowa podlegają pod Starostę. Dla przypomnienia, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i zezwolenia na pracę sezonową rejestrujemy w Powiatowym Urzędzie Pracy biorąc pod uwagę miejsce prowadzenia działalności przez Agencję Zatrudnienia. Oświadczenie to jest potrzebne przy zatrudnianiu osób z krajów takich jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Zezwolenia na pracę sezonową objęte są tylko niektórymi typami PKP, np. zbiory owoców, warzyw lub ruchome punkty gastronomiczne.

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi